Over WaardZaam

Het doel?

WaardZaam draagt bij aan de verduurzaming van en streeft naar duurzame winst voor mens, natuur, maatschappij en ondernemers in de Krimpenerwaard.


Onze missie

Ons netwerk levert een positieve bijdrage aan actuele maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering. Het vertrekpunt is de energietransitie; via Energie Convenanten helpen we ondernemers en organisaties in de Krimpenerwaard met een energiereductie van 10% in 3 jaar. Is dit op orde dan gaan gaan we verder met impactvol ondernemen waarbij we de Sustainable Development Goals (de UN Werelddoelen) als richtlijn nemen.


Door en voor regionale ondernemers

Met een partnerschap sluit je je aan bij het WaardZaam netwerk van bedrijven en organisaties die het belang inzien van een duurzame bedrijfsvoering. Ons netwerk bestaat uit bedrijven en organisaties uit verschillende branches en vakgebieden; dit is dé plek waar kennis, ervaring, vraag en aanbod bijeengebracht worden.


Proef de sfeer!

Bekijk de video van het geslaagde WaardZaam Symposium, 30 oktober 2018, in Stolwijk met gastspreker Reinier van den Berg! Het was een dynamisch en interactief samenzijn van ondernemers die ofwel aan de slag wilden met of toe waren aan een volgende stap in duurzaam ondernemen en de energietransitie.

Interesse in het partnerschap van WaardZaam? Of heeft u vragen, neem contact op met onze voorzitter Jaap van der Laan, 06-51206082