Bedrijven nemen het voortouw

Oproep als input op het regeerakkoord

Lobby

Vorige week stuurden 15 CEO’s van grote Nederlandse bedrijven een lobbybrief aan de informateur en onderhandelaars die proberen een regeerakkoord te bereiken (zie onderstaand document)

Hun oproep:

zorg voor een beleidsmatige context waarin ondernemers zich aangemoedigd voelen om hun duurzaam ondernemerschap versneld door te voeren.

Wat mij betreft geeft deze brief een trend aan die langzaam steeds zichtbaarder wordt. Ondernemers lopen harder dan de landelijke overheid als het over duurzaamheid gaat.

Akkoorden

Het Parijsakkoord betekent voor Nederland een halvering van de CO2 emissies in 2030. Bovendien vereist het in 2013 afgesloten Energieakkoord dat al in 2020 14% van de opgewekte energie duurzaam moet zijn en in 2023 16%. Dat is een gigantische opgave, want wij lopen binnen de EU negatief uit de pas als het over de verduurzaming van onze economie gaat. Rationeel gezien was dat best logisch, want onze economie is voor een groot deel afhankelijk van de handel in-, de doorvoer- en de opslag van fossiele brandstoffen. Maar dat economische model is niet houdbaar. Hoogste tijd dus om nu, met de conjuncturele wind in de rug, over te schakelen naar veel duurzamere vormen van energieopwekking en energieverbruik.

Door het hele land zijn er lokale platforms waarin ondernemers elkaars kennis gebruiken om hun bedrijven te verduurzamen. En laten we eerlijk zijn; als ondernemer kijk je altijd naar hoe je je investeringen zo goed mogelijk terug verdient. Oftewel:

what’s in it for me?

Duurzaamheid is het nieuwe verdienmodel

Kijk alleen al naar de gigantische investeringen en bedrijvigheid die nodig zijn voor het aanleggen van wind- en zonneparken. Of het onderzoek en de productie van alternatieve brandstoffen. Vanuit die zakelijke context moet de lobbybrief worden gelezen. Er staat: het bedrijfsleven wil snel verduurzamen en wij doen hierbij aanbevelingen over hoe de overheid optimaal kan helpen om de benodigde investeringen interessant te maken.

Een goede zaak. Bedrijven nemen het voortouw. Dat is altijd beter dan lijdzaam wachten op wetgeving.

door: Erik van Toor

Terug naar overzicht