Duurzaamheid en sport

"Kunt u het zich veroorloven niet duurzaam te zijn?"

Wij als stichting SVN (Servicepunt Verenigingen Nederlek) houden ons bezig met sporten en bewegen in de kernen Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk van de gemeente Krimpenerwaard. Daarbij concentreren wij ons vooral op accommodatiebeheer, aangevuld met een stukje sportstimulering. Een van onze drijfveren hierbij is de uitdaging om te zorgen dat sporten en bewegen betaalbaar blijft en het borgen van onze mooie buitensportaccommodaties.

verduurzamen loont

Het was voor ons dan ook helemaal niet vreemd om duurzaamheid op te pakken, al was het alleen maar op economische gronden. Echter is het feit dat we hierdoor de faciliteiten kunnen borgen essentieel voor onze beslissing om voor de eerste keer EDS (Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties) subsidie aan te vragen bij het rijk eind 2015. De subsidie is gebruikt voor de aanleg van zonnepanelen op het dak van het clubgebouw van Sportpark Weydehoeck. Daarnaast hebben we de kantine van Sportpark Tiendweg West L’kerk aangepakt door dubbel glas aan te brengen, het dak te isoleren en in een aantal kleedkamers bewegingssensoren te plaatsen.

ambassadeur per park

Voorafgaand aan de aanvraag hebben wij een energiescan laten uitvoeren op alle parken die wij beheren. Hierdoor kregen we inzicht in wat er allemaal gedaan kan worden om te zorgen dat we de parken zo duurzaam mogelijk beheren. Deze informatie is gedeeld met onze gebruikers, de sportverenigingen, waar wij nauw mee samen werken. Op elk sportpark is er namelijk één persoon van de hoofdgebruiker die samen werkt met onze Duurzaamheid Medewerker.

duurzaamheid is meer dan energiebesparing

Sinds de aanvraag voor EDS hebben wij meerdere duurzaamheid projecten ondernomen, want er is meer dan alleen energiebesparing. Wij houden ons bezig met biodiversiteit en hebben daarvoor via crowdfunding geld opgehaald voor de plaatsing van een houten hek t.b.v. de bedreigde argusvlinder. Wij zijn onderdeel van de werkgroep Fairtrade. Recent hebben alle vaste gebruikers van Sportpark Weydehoeck een verklaring ondertekend en nu is dat park het eerst Fairtrade sportpark in de Krimpenerwaard. Wij hebben succesvol SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) aangevraagd voor de plaatsing van zonnepanelen op Sportpark Tiendweg Krimpen a/d Lek. We zijn in afwachting van de medewerking van de hoofdgebruiker van het park en tevens aan het kijken waar we de investering vandaan kunnen halen.

0 op onze energierekening!

Genoeg te doen dus. Inmiddels kunnen we met trots zeggen dat we nul op onze energierekening hebben op Sportpark Weydehoeck en hopen dat andere parken volgen. Wilt u meer weten zodat ook uw vereniging aan de slag kan met duurzaamheid en zo meehelpt aan een duurzame Krimpenerwaard, neem dan contact op met ons via communicatie@stichting-svn.nl en ga de uitdaging aan om 10% energiereductie te behalen in drie jaar door een energieconvenant te ondertekenen bij WaardZaam (info@waardzaam.nl).

"Kunt u het zich veroorloven niet duurzaam te zijn?"

Terug naar overzicht