Green Award voor veerpont “Stad Schoonhoven”

Veerdienst Schoonhoven BV is sinds september 2016 gecertificeerd met de Green Award.

Dat is een internationaal milieu-keurmerk voor de zee- en binnenvaart dat aangeeft dat er bewust wordt omgegaan met het doorvoeren van milieu-beschermende- en veiligheidsmaatregelen.

De veerdienst ontving het certificaat voor haar veerpont “Stad Schoonhoven”.

Ondertussen is de veerdienst bezig met een pilot waarin wordt geëxperimenteerd met een milieuvriendelijke brandstof, BTL.

Deze “Biomass-to-Liquid” rechtvaardigt door de CO2 neutraliteit een CO2 claim én reduceert de uitstoot van fijnstoffen en NOx vergaand.

Buiten deze belangrijke milieuvoordelen blijken motorinstallaties rustiger te draaien en inwendig veel schoner te blijven, hetgeen tot slijtagevermindering leidt.

Indien de pilot succesvol wordt afgesloten, zal de veerdienst overstappen op BTL als brandstof in plaats van de conventionele diesel.

Terug naar overzicht