Samenwerken voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen

Wat kunnen wij opsteken van een hoogheemraadschap? Best het een en ander...

Wat kunnen wij – ondernemers in de Krimpenerwaard - opsteken van een organisatie die bijna 750 jaar oud is? Best het een en ander, blijkt uit het interview dat WaardZaam heeft met Sander Hoogewoning, Programmaleider Duurzaamheid, en Jeroen Wubben, Adviseur Afvalwaterketen bij hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het hoogheemraadschap is sinds september 2018 partner van WaardZaam. Tijd om elkaar beter te leren kennen.

“WaardZaam was al een tijdje opgestart en we zagen dat ze midden in de ondernemende maatschappij van de Krimpenerwaard stond. Goed voor ons om bij aan te sluiten, dachten we. Wij zijn al een hele tijd bezig met energiereductie, opwek van hernieuwbare energie etc. Deze kennis stellen we graag beschikbaar aan partners in het netwerk om hen te steunen in hun energietransitie. Daarnaast verwachten we samen nieuwe kansen en initiatieven op te pakken om onze mooie, weidse regio te verduurzamen”, start Sander het interview.

Het is goed dat ondernemers zich realiseren dat er meer overlap is met het hoogheemraadschap dan ze denken; onze vraagstukken, zijn ook hun vraagstukken en vice versa.

“Het partnerschap met WaardZaam is ook een stok achter de deur”, vult Jeroen aan, “we zijn vooral bezig geweest met besparingen in het Schielandse deel, maar we willen de besparings- en productiemogelijkheden in de Krimpenerwaard ook goed in het vizier houden.”

“We beheren de dijken, het oppervlaktewater en we zuiveren het afvalwater. In de Krimpenerwaard beheren we daarnaast de wegen buiten de bebouwde kom. Gelet op de klimaatverandering en bodemdaling is het een flinke uitdaging om deze taken voor de samenleving toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Daar hebben we de bijdragen van anderen hard bij nodig. Dat maakt dat we erg gespitst zijn op mogelijke samenwerking en de kansen die dat biedt. Zichtbaarheid is belangrijk. WaardZaam helpt ons daarbij”, vertelt Sander.

“Binnen onze eigen hekken zijn we nu voor 65% energieneutraal. Door verdere energiebesparing en voorziene maatregelen voor opwekking (o.a. zonnepanelen) verwachten we tot 80-85% te kunnen komen. Om de 100% in 2025 te halen, is samenwerking essentieel. Zo zijn we bijvoorbeeld aan het kijken welke mogelijkheden er zijn met Aquathermie (warmte uit water). Het hoogheemraadschap zelf heeft geen toepassing voor de warmte die vrijkomt uit het (afval)water, maar wellicht een nabijgelegen bedrijfsterrein of een openbaar zwembad wel. Zo zijn er meer ontwikkelingen, want we kunnen in de toekomst niet blijven leunen op het gebruik van aardgas voor warmte”, geeft Jeroen aan.

Energietransitie brengt een groot ruimtelijk aspect met zich mee. Hoe zorgen we ervoor dat we de benodigde energie in 2050 zelf kunnen opwekken? Op welke manier? Waar? Ondernemerschap is hard nodig in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

“Het is goed dat ondernemers zich realiseren dat er meer overlap is met het hoogheemraadschap dan ze misschien denken; onze vraagstukken, zijn ook hun vraagstukken. We zwengelen steeds vaker ondernemerschap en innovatie aan als het gaat om het aanpakken van maatschappelijke problemen. Het is heel inspirerend om te zien dat er startende ondernemers zijn die de daad bij het woord voegen. Zij verdienen hun brood met het oplossen van maatschappelijke uitdagingen”, merkt Sander op. ”Een voorbeeld is het vuil dat op onze zuivering Kralingseveer (in Capelle aan den IJssel) wordt tegengehouden, voordat het water verder wordt gezuiverd. Dat bestaat veelal uit natte doekjes (die niet door de wc zouden moeten worden gespoeld). De verbrander wil ze liever niet, want het kost veel energie om ze te verbranden. Het bedrijf Blue Roof heeft onderzocht dat het roostergoed kan worden gebruikt als basismateriaal voor groene daken.”

“We zijn heel benieuwd welke kansen bedrijven zelf zien in onze regio, welke oplossingen ze voor zich zien en hoe ze dit rendabel willen gaan maken. Het zou mooi zijn als ondernemers hiermee naar buiten treden, zodat we elkaar kunnen uitdagen om verder te kijken dan de organisatiegrens, of de dag van morgen!”, betoogt Jeroen vurig.

Van waterschappen wordt verwacht dat ze vooruitdenken en anticiperen op komende veranderingen. Dat willen we meegeven aan de partners van WaardZaam; kijk naar de lange termijn!

“In maatschappelijke uitdagingen werken we samen met WaardZaam partners, zoals Oasen. Zij stapten over op een andere manier van drinkwaterzuivering, waardoor ze met een afvalwaterproduct kwamen te zitten. Hiervoor zouden ze hun installatie moeten aanpassen. Dit betekende een flinke investering. We zijn toen gaan kijken of wij het wel konden zuiveren. Met een persleiding naar onze eigen zuiveringsinstallatie was dat mogelijk. Zo losten we samen een gemeenschappelijk probleem op en bespaarden we veel maatschappelijk geld,” vertelt Jeroen.

“We dagen ondernemers uit om ook naar de langere termijn te kijken. Wat betekenen de vraagstukken van water(beheer), energie, circulariteit voor jouw bedrijfsvoering en toekomstplannen? Bij doorwerking in de ruimtelijke inrichting is er de watertoets als hulpmiddel. Welke mogelijkheden zijn er om daaraan bij te dragen? Het biedt ongetwijfeld ook nieuwe ondernemingskansen,” bemoedigt Sander.

Wij willen graag partner zijn van ondernemers om samen de grootst mogelijke toegevoegde waarde te creëren, voor het bedrijf zelf én de regio. Zie je kansen of mogelijkheden voor samenwerking, neem gerust contact met ons op.

“Vlister Openlucht Baden (VOB) is zo’n voorbeeld. Zij werken aan een oplossing om hun water op een natuurlijke manier te zuiveren. Via Waardzaam zijn we benaderd om daarin mee te denken. En met het bermmaaisel – dat normaal blijft liggen - voeren we momenteel een innovatieve pilot uit om ‘bokashi’ te maken, een bodemverbeterend product dat voordelen heeft ten opzichte van reguliere compost. We zijn in gesprek met potentiële afnemers in de Krimpenerwaard. Positieve ontwikkelingen dus!”, sluit Sander het interview af.

Voor contact:

  • Sander Hoogewoning, Programmaleider Duurzaamheid: s.hoogewoning@hhsk.nl
  • Jeroen Wubben, Adviseur Afvalwaterketen: j.wubben@hhsk.nl

Terug naar overzicht