WaardZaam verbindt!

verschillende drijfveren leiden naar een duurzame regio

Regionale duurzame platforms verbinden

Door het hele land zijn er regionale platforms waarin ondernemers elkaars kennis gebruiken om hun bedrijven te verduurzamen. In de Krimpenerwaard ben ik als procesbegeleider betrokken bij WaardZaam, het groeiende regionale netwerk van organisaties die actie zetten op verduurzamen. Dit doen we door ons te committeren aan ten minste 10% energiereductie in 3 jaar door het ondertekenen van een EnergieConvenant. Vorig jaar startten we met 19 organisaties het 1e convenant, eind deze maand sluiten we met ca. nieuwe 25 organisaties het 2e convenant af.

WaardZaam verbindt op meerdere fronten. Het netwerk brengt nu de 2 gemeenten en alle dorpskernen in de Krimpenerwaard samen. Het verbindt de domeinen bedrijfsleven, onderwijs, overheid en instellingen én het netwerk verbindt branches; van vervoersbedrijven, bouwbedrijven, een supermarkt tot sportvereniging.

Verschillende wereldbeelden

Iedereen doet mee om een eigen reden. “Duurzaamheid heeft verschillende talen; van rentmeesterschap tot marktkans denken, van idealisme tot gezond boerenverstand.” Deze maand nam ik deel aan de inspiratiesessie van Netwerk&Co en daar werd deze beleving bevestigd en aangevuld. Volgens Eelke Wielinga bestaan er zeven wereldbeelden:

De wereld is...

 • een machine, kennis is een onbetwiste waarheid
 • een jungle, kennis is een wapen
 • een markt, kennis is een product
 • een dorp, kennis is een geaccepteerde waarheid
 • een mysterie, kennis is een onwrikbaar gegeven
 • deel van de kosmos, kennis is een innerlijk kompas
 • een levend organisme, kennis is de capaciteit om effectief te handelen

“Duurzaamheid heeft verschillende talen”

Vrij vertaald naar duurzaamheid herken ik onder meer:

 • onbetwiste waarheid 99,9% van de wetenschap is het eens dat we nu te maken hebben met klimaatverandering als gevolg van menselijk gedrag;
 • wapen Als we niet zorgen dat de temperatuur stijging binnen de grenzen van 2°C blijft, zullen de consequenties enorm zijn (persoonlijk ben ik niet zo’n voorstander van angst als drijfveer);
 • product Duurzaamheid verkoopt goed, de consument wordt steeds kritischer, duurzaamheid als aanjager voor innovatie;
 • geaccepteerde waarheid Alleen ga je sneller, samen kom je verder, ook in verduurzaming;
 • onwrikbaar gegeven Rentmeesterschap: de aarde beter achterlaten aan de volgende generatie dan dat je hem in bruikleen hebt gekregen van je voorouders.


En het bruggetje naar WaardZaam als regionaal MVO collectief:
 • Vanuit mijn eigen innerlijk kompas heb ik een bijeenkomst georganiseerd over samenwerken in de regio aan MVO; dit bleek later het moment dat WaardZaam is ontstaan.

En met de kopgroep zien we WaardZaam als een vorm die past in het hier en nu en waar ieder vanuit zijn eigen kracht en beweegreden aan bijdraagt. Het is mooi om onszelf en elkaar niet alleen uit te dagen op 10% energiereductie. We willen ook het proces scherp houden met elkaar, zodat we effectief blijven handelen. Effectief handelen in het organiseren van de context waarin verduurzaming voor en door organisaties kan ontstaan, in een vitaal netwerk.

En zo komen de 7 werelden ook samen in WaardZaam en kan WaardZaam werelden blijven verbinden!

Mirella Sterrenburg
mei 2017

Terug naar overzicht