Wat doet Oasen drinkwater aan duurzaamheid?

Vorig jaar ondertekende Oasen drinkwater het Energie Convenant bij WaardZaam. Lees verder voor meer info over de duurzame initiatieven van dit bedrijf.

Vorig jaar ondertekende Oasen drinkwater het convenant bij WaardZaam. Hoe duurzaam is het drinkwaterbedrijf dat in onze regio aan 750.000 mensen en 7.200 bedrijven, in 24 gemeenten jaarlijks zo’n 45 miljard liter drinkwater levert?


Als drinkwaterbedrijf maakt Oasen onderdeel uit van de samenleving. Daarom voelt ze zich medeverantwoordelijk voor haar leefomgeving. Allereerst geldt dat voor haar voorzieningsgebied, waar het bedrijf zo duurzaam mogelijk drinkwater maakt. Oasen wil dat de effecten van haar handelen binnen de grenzen blijven die de planeet aankan. Duurzaamheid speelt daarom een belangrijke rol bij haar strategische keuzes in de bedrijfsvoering.


Inzicht per proces

Het winnen, zuiveren en distribueren van drinkwater kost veel energie. Om meer inzicht te krijgen in het energieverbruik per proces of installatie startte Oasen twee jaar geleden een project. Door de locaties (achter de hoofdmeter) verder te bemeteren, ontstond inzicht in het specifieke energieverbruik per proces of installatie. Hierdoor kan ze het proces (nog) verder optimaliseren. In de komende jaren gaat dit project verder vorm krijgen. Daarnaast koopt Oasen alleen maar groene elektriciteit (windenergie) in. Daar waar de ingekochte energie (gas en brandstoffen) nog niet groen is, kijkt ze of ze deze kan vergroenen.


Energie besparen

Om energie te besparen bij het distributieproces is tijdens een pilot in 2017 ook gekeken naar de mogelijkheden om de druk te verlagen bij de pompstations en toch aan de wettelijke leveringsdruk aan de klanten te voldoen. In het gebied van de Alblasserwaard leverde dit in het afgelopen jaar tijdens een pilot een energiebesparing op van 4,5%.


Convenanten

Naast het convenant WaardZaam (regio boven de rivier de Lek), tekende Oasen drinkwater drie jaar geleden het convenant BlauwZaam (Alblasserwaard en Vijfherenlanden). Hiermee deden ze niet alleen de toezegging het energieverbruik te reduceren, ook hebben ze onder andere meegewerkt aan het 'Prachtlint'. Dit is een bloemenlint dwars door de Alblasserwaard dat bijdraagt aan de biodiversiteit en de ecologie. Zie hier voor meer informatie. 

Terug naar overzicht