Aanpak

We staan voor actiegerichtheid: duurzaam DOEN!

Duurzame impact

Als fundament voor duurzame ontwikkeling kiezen we voor het laaghangend fruit: energiereductie. In de pilotfase van 3 jaar willen we dan ook 3 energieconvenanten afsluiten en het 1e energieconvenant succesvol afronden. We nodigen daartoe ieder jaar 25 bedrijven uit de regio uit om samen te werken aan CO2 /energiereductie door het ondertekenen van een energieconvenant. De doelstelling van een energieconvenant is het realiseren van een CO2-reductie van 10% in 3 jaar ten opzichte van het referentiejaar. In 3 jaar zullen dus ongeveer 75 bedrijven actief met energiereductie aan de slag zijn.

Kennisdelen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daarom zullen de deelnemers kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van energiebesparing en duurzame innovatie. In 3 bijeenkomsten per jaar zullen verschillende kennisthema’s aan bod komen.

Meten is weten

De deelnemers brengen hun energieverbruik in kaart met behulp van de Milieubarometer van Stimular. De resultaten en de voortgang ten opzichte van de doelstellingen worden periodiek en minimaal eenmaal per jaar inzichtelijk gemaakt.

BlauwZaam & WaardZaam

Ere wie ere toekomt: samenwerkingspartner BlauwZaam, onze buren ten zuiden van de rivier de Lek, startte in 2009 haar 1e energieconvenant en is uitgegroeid tot een zeer succesvolle verduurzamingsbeweging in de Alblasserwaard/Vijfheerensland. Zij buigt zich inmiddels ook over thema’s als sociale duurzaamheid en water.

In onze ronde van “kennismaken met de buren” in 2015, waren wij het meest onder de indruk aan de impact van BlauwZaam en hebben we in goed overleg met het bestuur afgetast hoe we in samenwerking een dergelijke impact zouden kunnen realiseren in de Krimpenerwaard. De naam WaardZaam komt dus niet uit de lucht vallen. Dankbaar zijn we ook voor het delen van het logo (waarin de Lek, Circulaire Economie en duurzaamheid symbolisch verweven zijn). BlauwZaam zien wij als onze grote zus, waar we trots op zijn en leergierig naar opkijken. Wij hopen de duurzame impact van BlauwZaam met WaardZaam te vergroten.