Doelstelling

Missie, visie en strategie

Als toekomstgerichte, innovatieve ondernemers bundelen we onze krachten en werken we samen in een regionaal netwerk om de duurzame impact in de regio te vergroten.
  • Positief betrokken bij lokale omgeving en klimaat
  • Gezamenlijk energie en CO2 reduceren
  • Kennis delen over duurzaam ondernemen
  • Toekomstbestendig voor eigen organisatie, regio én maatschappij

Missie

Met WaardZaam staan wij voor de toekomst op een duurzame manier overdragen aan de volgende generaties.

Wij geloven wij dat we met onze core-businesses kunnen bijdragen aan de oplossing van de actuele maatschappelijke uitdagingen. Direct met onze klanten en door samen te werken in de keten en in de regio.

Dit bereiken we door met elkaar steeds beter te worden in op een innovatieve manier zaken te doen, door bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging te maken tussen de verschillende sociale, milieu en economische effecten hiervan, en door hierbij rekening te houden met de stakeholdersbelangen.

Visie

Vooruitzien is regeren!

We leven in een snel veranderende wereld: een tijd waarin technologisch alles mogelijk lijkt maar waarin onze natuurlijke hulpbronnen op raken. Een tijd waarin oude zekerheden in rap tempo uiteen vallen, en tegelijkertijd nieuwe krachten van onderop ontstaan. Een tijd waarin productketens complexer zijn dan ooit, en waarin consumenten bedrijven aanspreken op hun gedrag.

Dat betekent dat er zaken zijn waar we als ondernemer niet meer omheen kunnen. Zoals het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het vinden van alternatieven voor andere eindige grondstoffen. Een goede werkgever zijn voor onze medewerkers én zorgen dat onze leveranciers dat ook zijn.

Maar het betekent vooral dat we de kansen aangrijpen die deze opwindende tijd biedt. Dat we de nieuwe behoeften zien die er in de maatschappij ontstaan. En dat we de kracht van onze organisatie inzetten om die benodigde verbetering te realiseren.

Het is de enige weg vooruit.

Strategie

In de pilotfase zijn we bottom-up gestart met het Energie Convenant – een energiereductie initiatief:

We maken het heel concreet en nodigen ieder jaar 25 bedrijven uit de regio uit een energieconvenant te ondertekenen. Samen werken we zo aan kosten- én CO2 reductie.

Op deze manier maken we de “vijver” van duurzame ondernemers in de regio steeds groter.

In de vervolgfase diepen we het thema MVO verder uit en starten waar mogelijk pilots op het gebied van de energietransitie, warmte, decentrale energie, het uitfaseren van gas en/of circulariteit (afval is grondstof).

Mee doen? Laat het ons weten via: info@WaardZaam.nl