Partnerschap

WaardZaam is dé plek waar duurzame kennis, ervaring, vraag en aanbod bijeengebracht wordt.

Wil je samen werken aan het verduurzamen van de Krimpenerwaard en tegelijkertijd concreet en zichtbaar invulling geven aan jouw duurzaamheidsbeleid? Sluit je dan aan bij het partnernetwerk van WaardZaam. Inmiddels hebben 47 organisaties uit verschillende sectoren zich verbonden aan onze organisatie. Zij onderschrijven de volgende duurzaamheidsuitgangspunten:

WaardZaam denken & doen

Onze partners zetten zich actief in voor:

  • Een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit in lijn met de UN Werelddoelen (SDGs).
  • Een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de belasting van het milieu, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren.
  • Het creëren van kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.
  • Het inkopen van producten en diensten die sterk inzetten op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers.
  • Nieuwe kansen en mogelijkheden voor duurzame producten en diensten.
  • Samenwerking met partijen die bereid zijn kennis en ervaringen actief te delen.

Financiële bijdrage

In 2019 bedraagt het partnerschap van WaardZaam € 75,- per jaar. Vanwege de verhoogde kosten en de verdere professionalisering vragen we vanaf 2020 een jaarlijkse financiële bijdrage van € 125,-. Bedrijven tot en met 5 personen en sportclubs & verenigingen blijven € 75,- per jaar betalen. Bekijk 'Groen licht' en de voordelen, dan weet je waarom dit een goede deal is. Nb. WaardZaam is niet btw-plichtig.

Sluit je aan als partner! Graag aanmelden via info@waardzaam.nl.