Privacyverklaring Stichting WaardZaam

Juli 2021

Je privacy is voor WaardZaam van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij WaardZaam doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met WaardZaam.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken we je factuuradres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en NAW-gegevens Dit doen wij op basis van je toestemming.

Contactformulieren en Nieuwsbrieven
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over duurzaamheid en over wat wij doen voor ondernemers en andere organisaties in de Krimpenerwaard. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Wij hebben geen controle op wat zij met jouw gegevens doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen organisaties niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Organisaties mogen ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken wanneer de gegevensverwerking op één van de zes AVG grondslagen is gebaseerd.
WaardZaam verwerkt je persoonsgegevens:
• Als je hier toestemming voor hebt gegeven
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder voor de boekhouding en de belasting en andere verplichte wet- en regelgeving
• Als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
• Als het noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen waarbij wij je rechten en vrijheden altijd zullen respecteren

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• Het laten corrigeren van fouten
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• Het intrekken van toestemming
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:
Stichting WaardZaam

info@waardzaam.nl

+31625447954