Circulair ondernemen

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn.
Op weg naar een circulaire economie werken bedrijven, kennisinstituten, organisaties en (lokale) overheden samen om minder primaire grondstoffen te gebruiken.
Waardzaam wil bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie, een economie zonder afval waarin grondstoffen volledig worden hergebruikt.

Hierbij volgen wij de ontwikkelingen op het terrein van:

  • Efficiënter gebruik van grondstoffen;
  • Duurzaam geproduceerde en hernieuwbare (onuitputtelijke) grondstoffen, 
zoals biomassa, bomen en voedselresten;
  • Nieuwe productiemethoden;
  • Circulair ontwerpen van nieuwe producten.

WaardZaam wil:

  • Inspireren en bijeenbrengen van bedrijven en organisaties om afval als grondstof optimaal in te zetten;
  • Informeren over ontwikkelingen in de circulaire economie;
  • Promoten van duurzame inkoop van producten en diensten, met als belangrijk criterium het (her)gebruik van producten en materialen.