Inclusief ondernemen

WaardZaam en de Hartstikke Sociaal Bokaal

WaardZaam heeft in 2021 de Hartstikke Sociaal Bokaal voor werkgevers gelanceerd en zal in 2022 deze bokaal wederom uitreiken. Het doel is om sociale ondernemers in de Krimpenerwaard in het zonnetje te zetten. Sociaal ondernemerschap is een belangrijk onderdeel van de doelstellingen van WaardZaam. Diverse ondernemersorganisaties, zoals LTO, BIZ Schoonhoven, winkeliers Krimpenerwaard en Ondernemerskring Krimpenerwaard zijn bij dit initiatief betrokken.

In 2021 lag de focus op werkgevers die een stageplek, een werkervaringsplaats of een baan aanbieden aan statushouders die in de Krimpenerwaard wonen. WaardZaam heeft voor dit thema de samenwerking gezocht met Krimpenerwaard Intercultureel (KIC) die zich inzet voor de integratie en participatie van statushouders in de Krimpenerwaard.

In 2022 ligt de focus op werkgevers die zich inzetten voor vluchtelingen. Werkgevers in de Krimpenerwaard die een vluchteling helpen of zich inzetten voor b.v. het vrijwillig transporteren van goederen naar Oekraïne, maken kans op de Bokaal. Een onafhankelijke jury zal in het najaar die werkgever kiezen die zich het meest ingezet heeft voor vluchteling of hebben bijgedragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden ter plaatse.

Test

teststal j;lsajflsjl

;skjflskjaf

 

 

 

 

 

 

as’dflsajfkl;

Ambassadeur inclusief ondernemen

Een inclusieve onderneming zet in op diversiteiten heeft oog voor het potentieel van iedere werknemer. Deze ondernemers houden rekening met zowel zichtbare verschillen, zoals leeftijd, geslacht, ras en onzichtbare verschillen, zoals scholingsgraad, sociale achtergrond en talenten Inclusief ondernemen gaat nog een stap verder. Hierbij zet de ondernemer de verschillen doelbewust in, spreekt de talenten van haar medewerkers aan en waardeert haar medewerkers ongeacht hun functie, rang of taak Inclusief ondernemen biedt voordelen voor de werkgever. Samenwerken met verschillende mensen stimuleert nl. creativiteit binnen de onderneming. Verschillende invalshoeken, ervaringen en visies voorkomen een ftunnelHsie’ en inspireren om buiten de bestaande kaders te denken wat weer leidt tot innovatie. Als een ondernemer werkzoekenden met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt een…..

Praktische tips voor het in dienst nemen van statushouders/vluchtelingen