Bouw

WaardZaam helpt de bouwsector (en bouw-gerelateerde bedrijven) verduurzamen!

Stappen zetten op gebied van duurzaamheid en bijdragen aan een toekomstbestendige bouwsector (en bouw-gerelateerde bedrijven) in de Krimpenerwaard! Wil jij dat ook?! Lees dan snel verder.

Vanaf 2020 alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal en vanaf 2050 een volledig energieneutraal gebouwde omgeving: de doelstellingen in het Energieakkoord legen er niet om. De ogen zijn gericht op de bouwsector. De druk vanuit de overheid is hoog. Welke kansen biedt verduurzaming voor de bouw? En welke risico’s zijn er? Waarom is het uitdragen van een helder MVO-beleid belangrijk? Wat zijn de laatste innovaties in de bouwsector en hoe kunnen we daar op inspelen?

De bouwsector heeft een grote impact op duurzaamheid en kent vele uitdagingen op dit gebied. Zo is het milieu in de bouw een belangrijk thema. Bouwafval, emissie naar lucht, bodem en water, grond-, grondstoffen- en energiegebruik hebben een groot effect op het milieu en vaak ook op de gezondheid van zowel de gebruiker als op de ‘bouwers’ zelf. Duurzaam inkopen van met name bouwmaterialen bevordert de verduurzaming in de keten maar deze ‘systemen’ zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Ook de sociale pijler is van belang in de bouwsector. Langdurige uitval door ziekte of ongelukken kan worden voorkomen door het inzetten van nieuwe, minder arbeidsintensieve technieken en een actief veiligheidsbeleid. Bovendien is het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel een uitdaging. Verduurzaming van de bouwsector kan een aantrekkende werking hebben op de instroom van jongeren tot de arbeidsmarkt.

Een hoop vragen en voldoende uitdagingen. WaardZaam wil de verschillende partijen in de bouwsector daarom bij elkaar brengen om bovenstaande uitdagingen aan te gaan.

Ons aanbod (voor het eerste jaar)

Met ons programma 'Groen licht' helpen we bouwbedrijven en bouwgerelateerde organisaties om de bouwsector te verduurzamen én energiereductie te realiseren in de eigen organisatie:

 • We verbinden de verschillende partijen in de bouwsector met elkaar zodat de partijen:
           - Elkaar weten te vinden om ideeën uit te werken en/of samen te werken
           - Kennis en ervaring kunnen delen
           - Samenwerkingsverbanden met elkaar kunnen opzetten
           - Samen kunnen innoveren
           - Elkaar kunnen inspireren
 • WaardZaam organiseert een uitwisselingsbijeenkomst met andere bouwbedrijven en bouw gerelateerde bedrijven
 • De partner kan 24/7 klankborden via WaardZaam LinkedIn-groep
 • De partner krijgt toegang tot een netwerk van betrouwbare partijen die duurzame maatregelen, zoals de installatie van pv panelen, kunnen uitvoeren.
 • Toegang tot de Milieubarometer of de Groenmeter om b.v. het energieverbruik van de eigen organisatie te monitoren want voorbeeld doet volgen.
 • Een coachingsgesprek en een (telefonisch) voortgangsgesprek om de eigen energiesituatie te bespreken en te monitoren
 • De partner kan iedere derde donderdag van de maand gebruik maken van het 'Duurzame Donderdag' Vragenuurtje

Duurzame winst voor onze partners

Bij serieuze inspanningen, levert het WaardZaam partnerschap in 1 jaar tijd het volgende op:

 • Kennis en informatie over het verduurzamen van de bouwsector
 • Samenwerkingsverbanden
 • Vergroot netwerk binnen de regio
 • Free publicity
 • Duurzame informatie voor aanbestedingen
 • Advies om te verduurzamen binnen de eigen organisatie, denk aan het nemen van duurzame maatregelen met als resultaat een lagere energierekening
 • Het aantrekken van (jonge) werknemers

Doe mee en onderteken het SDG-convenant

Ben je actief in de bouwsector en wil je op de hoogte zijn van de laatste innovatieve ontwikkelingen in deze sector en samenwerken met partijen uit de bouwsector om duurzaamheid te versnellen, meld je dan aan via info@waardzaam.nl Reserveer alvast maart 2020 in je agenda want dan ondertekenen verschillende partners het SDG-convenant in het bijzijn van wethouder Bening.

#LekkerDuurzaam!

WaardZaam promoot haar campagne #LekkerDuurzaam! om de bouwsector in de Krimpenerwaard te bewegen tot duurzaam denken & doen. We tonen feiten en voorbeelden van positieve, duurzame maatregelen die lonen voor bedrijven in de bouw. Partner worden van WaardZaam is er daar natuurlijk een van.

Contact

Heb je vragen over het bouwconvenant, neem dan contact op met Monique Morée info@waardzaam.nl of 00316-25447954.