SDGs

De meeste bedrijven en organisaties kennen de UN Werelddoelen (SDGs) en zien deze ook als een strategische kans. Toch gaat de toepassing nog moeizaam. WaardZaam wil daar verandering in brengen!

Voor het waarmaken van onze ambitie hebben we diverse projecten opgezet. Een van onze projecten is ‘SDGs in het denken & doen van partners brengen’.

Achtergrond

In 2015 zijn 17 Sustainable Development Goals (in het vervolg SDGs) afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs om onder meer de opwarming van de aarde te beteugelen. Denk hierbij aan leefbare steden, het energievraagstuk, de klimaatopgave en de circulaire economie.

Voordelen van bijdragen aan SDGs

  • De SDG’s zijn een goed instrument voor bedrijven om nieuwe marktkansen te ontwikkelen. Het helpt om zich te onderscheiden in de markt en te laten zien dat ze ‘beter’ zijn dan de concurrent
  • Volgens het World Economic Forum zullen bedrijven die bijdragen aan de SDGs talrijke nieuwe groeimogelijkheden krijgen - geschat op een waarde van 12.000 miljard dollar.
  • De SDGs geven inzicht en richting in hoe bedrijven en organisaties de positieve impact van hun activiteiten kunnen maximaliseren
  • De SDG’s zijn een interessant ankerpunt om te communiceren over de positieve rol van de bedrijven en organisaties voor de samenleving
  • Bedrijven en organisaties die bijdragen aan de realisatie van de SDGs presteren beter, omdat ze meervoudige waardecreatie voor de maatschappij creëren

Dit is wat wij zien

Steeds meer ondernemers kiezen vanuit economische of intrinsieke motivatie voor inclusief en duurzaam ondernemen. Zeker binnen WaardZaam. Onze partners willen dan ook graag een bijdrage leveren aan de SDGs maar weten niet weet hoe ze die kunnen vervlechten in de strategie, beleid & uitvoering. WaardZaam springt in op deze behoefte.

Dit is wat we doen

Als output streven we naar het vergroten van bewustwording van de SDGs onder onze partners en daarbuiten. Partners die het SDG-Convenant (zie na 3 jaar, ‘Groen licht’) hebben ondertekend doorlopen gaan actief met de gekozen SDGs aan de slag onder begeleiding van een WaardZaam Expert. We meten de impact op zowel de bedrijfsvoering als op de regio.