Verduurzamen scholen

WaardZaam helpt scholen verduurzamen!


Het verduurzamen van schoolgebouwen gaat te langzaam. Veel te langzaam, zeggen voorzitter Bernard Wientjes en directeur Etty Schippers van rijksinitiatief De Bouwagenda. Van de tienduizend schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland worden er jaarlijks maar zo’n honderd omgeturnd tot energiezuinige exemplaren. Terwijl bijna drieduizend van deze schoolgebouwen met energielabel G onder aan de duurzaamheidsladder bungelen. Om de doelstellingen van ‘Parijs’ te halen moeten er per jaar 500 scholen worden gerenoveerd (bron: Trouw 11 april 2019).

Er is dus een revolutie nodig om de klus te klaren Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen? Veel schoolbesturen willen verduurzamen maar weten niet hoe. En dat is waar Stichting WaardZaam om de hoek komt kijken. WaardZaam wil scholen maar ook partijen die hun kunnen helpen te verduurzamen, met elkaar verbinden, kennis met elkaar delen en elkaar inspireren. Het doel is de scholen binnen de Krimpenerwaard omtoveren tot Frisse scholen.

Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid.

Het energiegebruik in veel scholen is hoog. Vooral het elektriciteitsverbruik is gemiddeld genomen vergeleken met de normvergoeding, de afgelopen jaren flink gestegen. De energieprijzen zullen naar verwachting de komende jaren verder stijgen.

Frisse scholen zorgen voor:

• Besparing op de energie (kostenbesparing)

• Minder luchtvervuiling (beperking CO2-uitstoot/broeikaseffect)

• Vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen.

Daarnaast zorgt een gezond binnenmilieu voor:

• Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel,

• Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel,

• Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel

Ons aanbod (voor het eerste jaar)

Met ons programma 'Groen licht'

• Helpen we de scholen om de stap naar verduurzaming en dus een Frisse school te vergemakkelijken

• Helpen we de school om het energieverbruik te monitoren m.b.t. de milieubarometer of onze eigen Groenmeter

• Krijgt de school een coachingsgesprek en een (telefonisch) voortgangsgesprek zodat we waar mogelijk de school van advies kunnen voorzien of kunnen verbinden met een andere partij

• Organiseren we een uitwisselingsbijeenkomst met andere scholen om kennis te delen en elkaar te informeren

• Heeft de school toegang tot een netwerk van betrouwbare partijen die de energiebesparende maatregelen kunnen uitvoeren

• Kan de school 24/7 klankborden via de WaardZaam LinkedIn-groep

• Kan de school iedere derde donderdag van de maand vragen stellen: 'Duurzame Donderdag' Vragenuurtje

Doe mee en onderteken het SDG-Convenant

Wil je als school verduurzamen, of wil je meer weten, meld je dan aan via info@waardzaam.nl of bel naar Monique Morée (00316-25447954). In maart 2020 organiseert WaardZaam een bijeenkomst waarbij partners het 

SDG-Convenant ondertekenen in het bijzijn van wethouder Bening.

#LekkerDuurzaam!

WaardZaam promoot haar campagne #LekkerDuurzaam! om de scholen in de Krimpenerwaard te bewegen tot duurzaam denken & doen. We tonen feiten en voorbeelden van positieve, duurzame maatregelen die lonen voor de scholen in de regio. Partner worden van WaardZaam is er daar natuurlijk een van.