Bouwbedrijf De Vries en Verburg

Verduurzamen van wagenpark én rijgedrag
Auto VEV.jpg

Ons wagenpark bestaat uit 110 auto’s, waarvan ca. 60 personenauto’s en 50 bedrijfsvoertuigen.

Om ons energieverbruik in vervoer terug te dringen hebben we een aankoopbeleid van nieuwe auto’s dat gericht is op CO2 reductie, minder brandstof verbruik en A label. Ook hebben we bij wijze van pilot 4 plug-in hybride personenauto’s aangeschaft begin 2016.

Ultieme situatie mbt duurzaam vervoer in ons bedrijf

Ons wagenpark in 2015 beslaat ca. 43 % van onze CO2 footprint. Dit brengen we stapsgewijs terug. Met uiteindelijke doel om CO2 neutraal te worden in 20..

Concreet op weg naar 10% energiereductie

Om het doel verbonden aan het energieconvenant te halen, treffen wij de volgende maatregelen:

- Selectievere aankoop nieuwe auto’s (lager CO2/brandstof);

- Stimuleren carpoolen, met elkaar meerijden naar bouwplaatsen;

- Stimuleren goed rijgedrag en pilot elektrisch rijden uitbouwen.

Tip

Tips die we geven voor andere organisaties die ook hiermee aan de slag willen zijn: begin met het in kaart brengen van de juiste data (CO2 uitstoot/brandstof), een goede nulmeting en monitoring. En bovenal stel doelen en beleid vast voor meerdere jaren.