Wat doet QuaWonen voor haar bewoners

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in het energiezuinig en CO2 neutraal maken van bestaande woningen. Het gaat in Nederland om 2,4 miljoen sociale huurwoningen dus dat tikt aan. QuaWonen wil om meerdere redenen bijdragen aan deze brede maatschappelijke opgave. De belangrijkste is dat haar huurders profiteren van lagere woonlasten en meer wooncomfort. De uitdaging is om op termijn nog een stap te maken van individuele, goed geïsoleerde woningen naar CO2 neutrale buurten en wijken. Deze ambitie vereist een goede samenwerking met provincie, gemeenten, netbeheerders en bouwpartijen.

QuaWonen streeft ernaar dat de woningvoorraad in 2020 gemiddeld een energielabel B heeft en in 2050 energieneutraal is. Energieneutraal op woningniveau betekent dat de woning net zoveel energie produceert als nodig is voor verwarming, warm water en het huishoudelijke verbruik bij een gemiddeld gezin.

Energierenovatie en zonnepanelen
Om dit ambitieuze doel te bereiken, maakt QuaWonen elk jaar zo’n 300 tot 500 woningen energiezuiniger. Vrijwel altijd combineert de corporatie onderhoudsmaatregelen met isolatie van de woningschil (vloer, gevel, raam, dak). Daarnaast hebben bewoners de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te laten leggen.
QuaWonen koopt de zonnepanelen en zorgt voor de installatie. Bewoners betalen elke maand een beperkte vergoeding voor het gebruik van de zonnepanelen. Hun huurprijs blijft gelijk. De gebruikersvergoeding is altijd (veel) lager dan het bedrag dat bewoners besparen met de zonnepanelen. Zo dalen de woonlasten en zijn bewoners goedkoper uit.
Ook bewoners van wie de woning (nog) niet is geïsoleerd, kunnen een aanbod krijgen voor zonnepanelen. QuaWonen doet dit complexgewijs. Elk jaar krijgen naar verwachting in totaal circa 500 bewoners een aanbod.

Gasloze nieuwbouw
Nieuwbouw die QuaWonen nu ontwikkelt, is altijd gasloos. Belangrijk bij gasloos bouwen is om de woning zó goed te isoleren dat de warmtevraag beperkt is. Verder vindt de corporatie het belangrijk dat de woning voor bewoners prettig wonen is. Dat betekent weinig installaties, die bij voorkeur gemakkelijk te bedienen zijn. De technische ontwikkelingen gaan snel. QuaWonen kiest per nieuwbouwproject voor iets andere maatregelen. Na enige tijd vraagt de corporatie bewoners hoe ze de woning ervaren en hoeveel elektra ze verbruiken. Dat is voor QuaWonen waardevolle informatie voor toekomstige bouwprojecten.
Zelf veranderingen aanbrengen

Bewoners mogen bij QuaWonen ook zélf energiebesparende maatregelen nemen in de woning, mits aangevraagd en technisch goed aangebracht. Als een huurder de woning verlaat, geeft QuaWonen hiervoor een vergoeding. Daarbij rekent de corporatie met vaste bedragen en een afschrijftermijn van 10 jaar. In sommige gevallen zal QuaWonen op verzoek isolatieglas aanbrengen, warm water aansluiten op de cv ketel of een HR cv-combiketel plaatsen. Hierdoor gaat de huur iets omhoog.

Vragen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met QuaWonen. De klantenservice is elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur beschikbaar via 088-799 66 36 en info@quawonen.com