Partners uitgelicht

Verwaal Transport

Verwaal Transport is een hedendaags familiebedrijf dat sinds 1922 opereert vanuit Stolwijk. De nadruk ligt in het open en exceptionele (kraan)vervoer van bouwmaterialen, tanks, silo’s en weg & infrawerken.

Verwaal Transport staat voor duurzaamheid voor klant, mens en materiaal. Ze is gecertificeerd voor de CO2  Prestatieladder. Klanten kunnen er op rekenen dat ze constant streven naar de beste vervoer methoden en daarmee uiteindelijk de CO2uitstoot aanzienlijke verminderen en kostenbesparingen voor de klant weten te realiseren.

Het terugdringen van CO2-uitstoot is een actueel onderwerp. Verwaal Transport is zich ook bewust, van het feit, dat het energieverbruik gereduceerd moet worden.

Verwaal Transport

De Vries en Verburg

De Vries en Verburg heeft de afgelopen decennia mooie en uiteenlopende projecten ontwikkeld en gerealiseerd. Wij zijn actief in de utiliteitsbouw en de woningbouw. Bouwen betekent voor ons meer dan gebouwen realiseren. Het omvat ook een duurzame relatie met onze klanten. Wij waarborgen de continuïteit van ons bedrijf door in diverse sectoren actief te zijn. Bij elk project stellen wij hoge eisen aan kwaliteit, veiligheid en milieu. Samen met de klant streven wij ernaar de mooiste projecten te realiseren en tot de beste oplossing te komen.

Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze bedrijfsvoering. De Vries en Verburg wil een wezenlijke bijdrage leveren aan een betere toekomst zoals onder meer verwoord in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en het klimaatakkoord 2030 van Parijs, als ook aan een verantwoord (her)gebruik van de grondstoffen die onze aarde biedt en tevens van toegevoegde waarde zijn voor onze bestaande en toekomstige stakeholders.

Wij beseffen dat duurzaamheid waarde creëert voor ons bedrijf en zien duurzaam ondernemen als een belangrijk fundament voor de toekomst en als inspiratiebron voor verdere innovatie. Daarom is duurzaam ondernemerschap het lei­dende principe achter onze bedrijfsstrategie.

De Vries en Verburg

Veerdienst Schoonhoven

De veerdienst tussen Schoonhoven en Gelkenes vormt al eeuwenlang de verbinding tussen de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard. De eerste schriftelijke vermeldingen van de veerdienst dateren uit 1429!

Tegenwoordig vormt het veer de snelle schakel voor alle soorten verkeer, van voetganger tot zwaar vrachtverkeer, touringcars en ook speciale transporten.

Wij varen met twee moderne veerponten die geheel zijn uitgerust om het verkeer vlot en veilig over te zetten. Onze klanten zijn toeristen, forenzen, scholieren, bedrijven, partikulieren enz. Nederlandse veerdiensten dragen bij aan het ontlasten van het milieu en de verkeersveiligheid doordat zij jaarlijks maar liefst 497 miljoen (!) omrijkilometers voorkomen.

Veerdienst Schoonhoven