Partners uitgelicht

Verwaal Transport

Verwaal Transport is een hedendaags familiebedrijf dat sinds 1922 opereert vanuit Stolwijk. De nadruk ligt in het open en exceptionele (kraan)vervoer van bouwmaterialen, tanks, silo’s en weg & infrawerken.

Verwaal Transport staat voor duurzaamheid voor klant, mens en materiaal. Ze is gecertificeerd voor de CO2  Prestatieladder. Klanten kunnen er op rekenen dat ze constant streven naar de beste vervoer methoden en daarmee uiteindelijk de CO2uitstoot aanzienlijke verminderen en kostenbesparingen voor de klant weten te realiseren.

Het terugdringen van CO2-uitstoot is een actueel onderwerp. Verwaal Transport is zich ook bewust, van het feit, dat het energieverbruik gereduceerd moet worden.

Verwaal Transport

De Vries en Verburg

De Vries en Verburg heeft de afgelopen decennia mooie en uiteenlopende projecten ontwikkeld en gerealiseerd. Wij zijn actief in de utiliteitsbouw en de woningbouw. Bouwen betekent voor ons meer dan gebouwen realiseren. Het omvat ook een duurzame relatie met onze klanten. Wij waarborgen de continuïteit van ons bedrijf door in diverse sectoren actief te zijn. Bij elk project stellen wij hoge eisen aan kwaliteit, veiligheid en milieu. Samen met de klant streven wij ernaar de mooiste projecten te realiseren en tot de beste oplossing te komen.

Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze bedrijfsvoering. De Vries en Verburg wil een wezenlijke bijdrage leveren aan een betere toekomst zoals onder meer verwoord in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en het klimaatakkoord 2030 van Parijs, als ook aan een verantwoord (her)gebruik van de grondstoffen die onze aarde biedt en tevens van toegevoegde waarde zijn voor onze bestaande en toekomstige stakeholders.

Wij beseffen dat duurzaamheid waarde creëert voor ons bedrijf en zien duurzaam ondernemen als een belangrijk fundament voor de toekomst en als inspiratiebron voor verdere innovatie. Daarom is duurzaam ondernemerschap het lei­dende principe achter onze bedrijfsstrategie.

De Vries en Verburg

Verstoep Bouwadvies en Architectuur

Aan de rand van bedrijventerrein Zevender te Schoonhoven is afgelopen jaar een nieuw duurzaam bedrijfsverzamelgebouw ontwikkeld. Het bedrijfsverzamelgebouw is een ontwerp en ontwikkeling van Verstoep Bouwadvies en Architectuur – tevens één van de gebruikers van het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw. De nieuwbouw betreft een ontwikkeling waarbij waar het maar even kon gekozen is voor duurzame bouwoplossingen.

De invulling van duurzaamheid heeft zich niet alleen beperkt tot het gebouw maar is zeker ook terug te zien in de wijze waarop het buitenterrein is ingericht.

HIP-beschoeiing

Het terrein grenst deels aan het water. Vanuit onderhoudsoogpunt is er gekozen om een beschoeiing te plaatsen. In plaats van een traditionele hardhouten beschoeiing, is er gekozen voor een combi beschoeiing van HIP Groen. Bij deze beschoeiing worden houten palen, van Europees naaldhout uit duurzaam beheerde bossen, onder het waterpeil geplaatst, gecombineerd met volledig gerecyclede HDPE kunststof panelen die de bescherming vormen tussen de oever en het water. De kunststof delen zorgen ervoor dat het hout van de palen niet in contact komt met zuurstof, waardoor de beschoeiing van HIP Groen een duurzame oplossing – minimale levensduur van 50 jaar – voor de lange termijn vormt. Voor de eindafwerking van de beschoeiing is gekozen voor een cortenstalen randafwerking. Een afweging tussen esthetiek en duurzaamheid, voor Verstoep zijn zulke afwegingen een belangrijk onderdeel van hun werk! Het aan de beschoeiing grenzende talud is beplant met een grote diversiteit aan groen. Dit zorgt ervoor dat door de seizoenen heen een groene en natuurlijke uitstraling van het terrein gewaarborgd wordt!

Parkeerterrein
Voor de verharding van het buitenterrein is gekozen voor hergebruik van bestaande gebakken dikformaat klinkers. De bruin/ brons genuanceerde klinkers komen oorspronkelijk uit Zwijndrecht. Met de aankoop van deze bestaande klinkers – vrijgekomen na aanpassing of vernieuwing van de infrastructuur – is er voor het verharden van ons buitenterrein geen productieproces meer nodig geweest. Niet direct de goedkoopste invulling, maar wel een weloverwogen keuze die aansluit op de wens van Verstoep om zo duurzaam mogelijk te bouwen.

In aansluiting op klimaatadaptief bouwen is ervoor gekozen om het parkeren plaats te laten vinden op een half-verharding in de vorm van grind. Met deze invulling wordt ingespeeld op meer waterberging waar gezien de toenemende neerslag in korte tijd steeds meer op ingespeeld moet worden. Ook heeft deze invulling positieve invloed op de steeds hogere temperaturen waar we mee te maken hebben. De aanwezige (half)verhardingen worden opgesloten in kantopsluitingen van cortenstaal. Op het parkeerterrein zijn 18 laadpunten terug te vinden om in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar elektrisch laden. Voor het stallen van fietsen is er een fietsenberging gerealiseerd van (grotendeels) gebruikte bouwmaterialen.

Rondom en op het parkeerterrein zijn liguster- en beukhagen gepoot, daarnaast nog diverse bomen en aanplant van een variatie van groen in diverse grondvakken. Het geheel vormt een groene uitstraling passend bij een duurzaam bedrijfsverzamelgebouw!

Sedumdakbedekking

Tenslotte: op het platte dak van de (fietsen)berging en het hoofdvolume van de nieuwbouw zijn 290 zonnepanelen geplaatst. Op het resterende oppervlak is een sedumdakbedekking uitgevoerd. Ook dit draagt bij aan het langer vasthouden van neerslag en daarmee ontlasting van het rioleringssysteem.

Verstoep Bouwadvies en Architectuur

Veerdienst Schoonhoven

De veerdienst tussen Schoonhoven en Gelkenes vormt al eeuwenlang de verbinding tussen de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard. De eerste schriftelijke vermeldingen van de veerdienst dateren uit 1429!

Tegenwoordig vormt het veer de snelle schakel voor alle soorten verkeer, van voetganger tot zwaar vrachtverkeer, touringcars en ook speciale transporten.

Wij varen met twee moderne veerponten die geheel zijn uitgerust om het verkeer vlot en veilig over te zetten. Onze klanten zijn toeristen, forenzen, scholieren, bedrijven, partikulieren enz. Nederlandse veerdiensten dragen bij aan het ontlasten van het milieu en de verkeersveiligheid doordat zij jaarlijks maar liefst 497 miljoen (!) omrijkilometers voorkomen.

Veerdienst Schoonhoven