De Smaak van de Waard wint de eerste HS Bokaal 2021

Op 9 februari reikte onze nieuwe burgemeester Pieter Paans de eerste Hartstikke Sociaal Bokaal uit. Het is een bokaal die wordt uitgereikt aan een ondernemer die zich in de Krimpenerwaard het meest heeft ingezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor 2021 was het thema: statushouders aan het werk en Esther van Leeuwe van Smaak van de Waard is de winnaar van 2021.

Gemeente Krimpenerwaard hecht groot belang aan Sociaal ondernemerschap en heeft Stichting WaardZaam, het platform voor duurzaam ondernemen in de Krimpenerwaard, opdracht gegeven om ieder jaar een competitie rondom de bokaal te organiseren. De winnaar is een voorbeeld hoe je als werkgever iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans kunt bieden en tegelijk zelf kansen kan benutten door het in dienst nemen van deze persoon.

Voor 2021 was het thema ‘Statushouders aan het werk’ met als doel om zoveel mogelijk statushouders te helpen aan een baan, werkervaringsplaats of een taalstage. WaardZaam heeft voor dit thema de samenwerking gezocht met Krimpenerwaard Intercultureel (KIC). KIC zet zich nl. in voor de integratie en participatie van statushouders in de Krimpenerwaard. Ook zijn diverse organisaties (werkgevers en scholen) vertegenwoordigd in een klankbordgroep om mee te denken hoe invulling te geven aan de bokaal.

Een groot aantal bedrijven uit de Krimpenerwaard heeft zich kandidaat gesteld en dongen mee naar de bokaal. Bij een competitie hoort natuurlijk een echte jury die o.a. bestond uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de gemeente. Het was een moeilijke keuze en de 3 genomineerden hadden zich alle drie vol enthousiasme ingezet om de statushouder een plek te geven in hun organisatie. Uiteindelijk is Esther van Leeuwe gekozen als winnaar.

Op 9 februari ontving Esther van Leeuwe de eerste Sociaal Bokaal uit handen van onze burgemeester. Esther ontplooit haar werkzaamheden als duurzame cateraar met streekproducten vanuit het prachtig gerestaureerde pand ‘de Graanmaalderij’ in Gouderak. Ze heeft twee statushouders een werkplek geboden en hun bij het inwerken intensief begeleid. Ze helpt hen met zelfstandig werken, het reizen naar de werkplek, het op tijd komen, de taal en ook met de omgang met de klanten. Als ondernemer gaat ze heel praktisch om met de cultuurverschillen die er zijn. Voor de statushouders een mooie opstap naar een loopbaan in Nederland en voor Esther “een verrijking voor haar als ondernemer.”

Cor de Jong van Bouwbedrijf Bakker Arkel werd tweede. Hij heeft veel energie gestoken in het laten slagen van de kandidaat, een Syrische statushouder, hem wegwijs gemaakt in de bouwwereld en een opleiding laten volgen. Nu heeft de statushouder een vast contract, heeft een auto van de zaak én gaat een ploeg van statushouders als tegelzetters leiden. Echt een win-win voor zowel Bakker Arkel als voor de kandidaat!

Rianne en Jaap Schep van Boerderij Schep zijn als derde geëindigd. Ook zij hebben met veel energie een Eritreese statushouder een mooie kans geboden. “In het begin was het best lastig, het was voor beide partijen wennen, zeker ook omdat de statushouder de Nederlandse taal niet zo goed spreekt. Waar hij in het begin als eerste naar huis ging, vertrekt hij nu als laatste. We willen hem niet meer missen.”

De gemeente Krimpenerwaard, KIC en WaardZaam hopen dat deze sociale ondernemers andere ondernemers in de Krimpenerwaard inspireren om ook sociaal te ondernemen. Binnenkort wordt het thema van 2022 van de Harstikke Sociaal Bokaal bekend gemaakt. Dus ondernemer, houdt social media in de gaten want wie weet, win jij de volgende bokaal!