Thema's

Delen is vermenigvuldigen.

We komen met elkaar graag zo veel mogelijk tot praktische handvatten voor verduurzaming.
Daarom stimuleert en faciliteert WaardZaam het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van energiereductie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Dit is een vast onderdeel van onze themabijeenkomsten. Veel waarde zit in de persoonlijke uitwisseling en de co-creatie. Graag delen we via deze weg ook onze kennis en ervaring.

Klik op onderstaande links voor de gedeelde tips en tricks per thema.